CORONAVIRUS BELEID – Tandartsenpraktijk Genders – Landgraaf

CORONAVIRUS BELEID

Beste patiënt,

Onze praktijk is geopend. Aangezien er mogelijk enige verwarring is ontstaan in het begin van het jaar in de media over het tandartsbezoek ten aanzien van de coronamaatregelen willen wij u het volgende mededelen. Het ministerie van VWS heeft bevestigd aan de Mondzorgalliantie dat de MONDZORG geclassificeerd wordt als ZORG en niet als contactberoep. Eerder in de media werd het beroep van tandarts per abuis vermeld als contactberoep in het kader van een nieuwe registratieplicht voor die categorie beroepen. Ook is het voorgekomen dat tandartsen (en andere mondzorgverleners zoals mondhygiënisten) onder contactberoepen geschaard zijn.Voor de mondzorg geldt echter een geheel ander wettelijk kader dan voor contactberoepen, met een professionele standaard waarin de zorg voor patiënten leidend is. Onder de contactberoepen geschaard worden is daarnaast vervelend omdat het verwarring kan opleveren bij patiënten over welke ‘coronaregels’ wel en niet gelden bij mondzorgverleners.

In onze tandartspraktijk wordt gewerkt volgens de geldende WIP-richtlijnen en de tijdens Corona geldende meest actuele Leidraad Mondzorg Corona.

Gemaakte afspraken zullen dus gewoon blijven doorgaan volgens ons triageschema. Bij klachten verzoeken wij u ons altijd te bellen. Als u onze aanwijzingen in de praktijk opvolgt kunnen we samen ervoor zorgen dat we de mondzorg in onze praktijk kunnen continueren.

Ondanks dat wij beschikken over veel ruimte en een anderhalve meter kunnen garanderen verzoeken wij toch dringend aan iedereen een mondkapje te dragen.

In verband met het  landelijk Coronavirus beleid gelden er voor u als patiënt enkele huisregels.

               
1. Bij koorts en/of verkoudheidsklachten (hoesten koorts) of heeft u een onderliggende ziekte en/of klachten :  GÉÉN TOEGANG TOT DE PRAKTIJK
2. Houd anderhalve meter afstand van elkaar en draag een mondkapje, houdt rekening met elkaar.
3. Aanwijzingen van het personeel dient u ten alle tijden op te volgen.
4. We vragen u telefonisch contact op te nemen voor vragen en/of het maken van afspraken.
Telefonisch zijn wij van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 – 17:00
Vanaf 17:00 kunt u terecht bij de dienstdoende tandarts. Bel hiervoor naar het nummer van onze praktijk: 045-5315764
Blijf gezond met respect voor elkaar.

Met vriendelijke groet

Team tandartsenpraktijk Genders